Doanh nghiệp Việt nhận chứng chỉ bảo dưỡng máy bay của châu Âu

14/04/2017 15:33

VAECO - một thành viên của Vietnam Airlines nhận chứng chỉ bảo dưỡng máy bay EASA-145 của Cơ quan ATHK Châu Âu.

T.Bình