Doanh thu giảm, Petrolimex vẫn lãi lớn

18/05/2015 11:49

Theo các chuyên gia kinh tế, Petrolimex có được lợi nhuận sau thuế 461 tỷ đồng nhờ từ đầu năm đến nay.

doanh thu giảm, petrolimex vẫn lãi lớn
 

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015 vừa được Petrolimex công bố cho thấy, trong quý I/2015, doanh thu của Petrolimex đạt 37.936 tỷ đồng (giảm 25% so với cùng kỳ năm trước là trên 50,4 ngàn tỷ). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Petrolimex quý qua lại đạt 461 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2014, Petrolimex chỉ lãi khoảng 255 tỷ đồng). Mức lãi của Petrolimex rất ấn tượng, nhất là khi năm 2014 Petrolimex công bố bị lỗ hơn 9 tỷ.

Theo các chuyên gia kinh tế, Petrolimex có được lợi nhuận sau thuế 461 tỷ đồng nhờ từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã có 6 lần tăng giảm, trong đó tổng mức tăng lớn hơn tổng mức giảm và Petrolimex được xả Quỹ Bình ổn giá ( tháng đầu năm, Petrolimex đã trích tổng cộng hơn 993 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giả).

Q.A