Doanh thu thấp, BOT Tam Nông kiến nghị không giảm giá đồng loạt

19/10/2017 16:05

Nhà đầu tư BOT Tam Nông (Phú Thọ) đề nghị không giảm giá chung cho tất cả các phương tiện.

Doanh thu thấp, BOT Tam Nông kiến nghị không giảm giá đồng loạt 1

Trạm thu giá Tam Nông thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà - (Ảnh internet)

Trong văn bản báo cáo Bộ GTVT về việc giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, Tổng cục Đường bộ cho biết, nhà đầu tư không đồng thuận với phương án giảm giá vé chung cho tất cả phương tiện qua trạm thu của dự án.

Tổng cục Đường bộ cho biết, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GTVT về phương án xử lý bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án BOT do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổng cục đã mời UBND tỉnh Phú Thọ, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ và Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà theo hình thức hợp đồng BOT để đàm phán.

Cũng theo Tổng cục Đường bộ VN, dự án đã được Bộ GTVT yêu cầu giảm giá dịch vụ đối với các phương tiện giao thông tại các địa phương lân cận trạm thu giá Tam Nông tại Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 19/4/2017, tại cuộc họp nêu trên, Tổng cục Đường bộ VN đưa ra 2 phương án bao gồm cả giảm giá chung tất cả các loại vé trạm Tam Nông. Tuy nhiên, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án không đồng thuận với lý do: Doanh thu hiện tại thấp hơn hợp đồng đã ký, nhà đầu tư không đủ chi trả lãi vay, không đảm bảo phương án tài chính và đề nghị giữ nguyên giá hiện tại.

Thực hiện Nghị quyết 35/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trên cơ sở rà soát sơ bộ chi phí đầu tư và phương án tài chính của các dự án BOT, Bộ GTVT đã đàm phán thống nhất với các nhà đầu tư, điều chỉnh giảm mức phí đối với 38 trạm thu giá BOT trong tổng số 55 dự án hoàn thành. Bộ GTVT đang tích cực đàm phán với nhà đầu tư dự án để thống nhất điều chỉnh theo hướng giảm cho người dân trong vùng ảnh hưởng gần trạm thu cũng như giảm chung cho các phương tiện. Dự kiến việc rà soát, đàm phán sẽ hoàn tất trong tháng 10 này. 

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL32 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà (Phú Thọ) có tổng chiều dài 35,07km, trong đó, phần còn lại của dự án xây dựng công trình cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 - QL32 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh (điểm đầu giao với đường tỉnh 315, điểm cuối giao với QL32 tại Km 79+400) có chiều dài 17,79km.

Tổng mức đầu tư dự án là 1.109.217 triệu đồng, nhà đầu tư sẽ được sử dụng trạm thu giá dịch vụ đặt tại Km 67+300 trên QL32 để thu giá dịch vụ hoàn vốn cho dự án trong khoảng 20 năm. Dự án do Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Hùng Thắng - Công ty cổ phần Tasco là nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH BOT Hùng Thắng Phú Thọ.

Trần Duy