Trong 2 ngày 26-27/1/2023 (tức ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), tại bến neo đậu tàu thuyền Bến Giang, phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ hội Cầu Ngư xuất hành khai thác thủy sản. Ảnh: Lãnh đạo địa phương thả cá xuống biển trong lễ hội Cầu Ngư.
Trong 2 ngày 26-27/1/2023 (tức ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), tại bến neo đậu tàu thuyền Bến Giang, phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ hội Cầu Ngư xuất hành khai thác thủy sản. Ảnh: Lãnh đạo địa phương thả cá xuống biển trong lễ hội Cầu Ngư.
Lê Dũng