Đốc thúc tiến độ hoàn thành GPMB dự án mở rộng QL1 trước 30/6

03/05/2014 14:11

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các ngành chức năng và nhà đầu tư BOT đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB dự án mở rộng QL1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa vừa ký ban hành văn bản số 1653/UBND-CNXD yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các ngành chức năng, Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB dự án nâng cấp mở rộng QL1 qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tại Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 23/4/2014 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo việc bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải hoàn thành trước ngày 30/6/2014. Đồng thời, Bộ GTVT cũng có Công văn số 4192/BGTVT-CQLXD ngày 16/4/2014 nêu rõ trường hợp UBND tỉnh Quảng Ngãi không bàn giao mặt bằng thi công đúng thời hạn yêu cầu, Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét dừng không đầu tư dự án.

Để đảm bảo việc bàn giao mặt bằng được thực hiện đúng thời hạn nêu trên (trước ngày 30/6/2014), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB của Dự án đoạn qua địa phương mình, kế hoạch thực hiện trong thời gian đến để đảm bảo đến 30/6/2014 hoàn thành công tác GPMB, báo cáo UBND tỉnh và Sở GTVT trước ngày 5/5/2014.

Đốc thúc tiến độ hoàn thành gpmb dự án mở rộng ql1 trước 30/6
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương khẩn trương để hoàn thành GPMB dự án mở rộng QL1 trước 30/6

Đối với những đoạn tuyến nào đã GPMB xong phải bàn giao ngay chủ đầu tư, nhà đầu tư để tiến hành thi công. Đối với các địa phương thực hiện việc xây dựng các khu tái định cư (TĐC) phải đẩy nhanh tiến độ để cấp đất TĐC cho các hộ dân. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền thì phải khẩn trương gửi văn bản và cử cán bộ làm việc cụ thể với các Sở, ngành có liên quan để xem xét giải quyết.

Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương để vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, các quy định của tỉnh về bồi thường, GPMB; vận động các hộ dân thuộc diện TĐC trong thời gian chờ cấp đất TĐC thuê nhà ở tạm. Nếu hộ nào thuê được nhà ở tạm thì kịp thời hỗ trợ kinh phí thuê nhà để các hộ này sớm bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GTVT thường xuyên theo dõi công tác GPMB của Dự án để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các vấn đề thuộc dự án; khẩn trương đầu tư xây dựng các khu TĐC do mình thực hiện để sớm bàn giao cho địa phương bố trí TĐC cho các hộ dân; làm việc với các chủ công trình hạ tầng kỹ thuật để có kế hoạch di dời theo đúng tiến độ yêu cầu và chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công những đoạn tuyến đã được giao mặt bằng.

Đốc thúc tiến độ hoàn thành gpmb dự án mở rộng ql1 trước 30/6
Đến thời hạn 30/6 mà không hoàn thành công tác GPMB của dự án, UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm cụ thể của đơn vị, cá nhân để xử lý theo quy định

Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An cử cán bộ có năng lực phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác GPMB đoạn tuyến Dự án BOT; làm việc với các chủ công trình hạ tầng kỹ thuật để có kế hoạch di dời theo đúng tiến độ yêu cầu; ngay sau khi được bàn giao mặt bằng phải triển khai thi công ngay, không được để các hộ dân tái lấn chiếm; tạm ứng ngay kinh phí để các địa phương xây dựng khu TĐC, khu cải táng mồ mả theo đúng tiến độ. Trường hợp vướng mắc trong việc tạm ứng kinh phí thì phải báo cáo Bộ GTVT.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 13/2/2014, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An nhưng đến nay Công ty này vẫn chưa thực hiện. Việc chậm trễ tạm ứng vốn của Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An dẫn đến tiến độ xây dựng các khu tái định cư bị chậm trễ, ảnh hưởng tiến độ GPMB của dự án BOT thì Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành khi nhận được đề xuất, yêu cầu của địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư phải khẩn trương có ý kiến bằng văn bản, hoàn thành chậm nhất là trong thời hạn 5 ngày làm việc. Đối những nội dung vượt thẩm quyền phải có văn bản tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định kịp thời, không quá 1 ngày làm việc.

Thường trực Huyện ủy các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi xem công tác GPMB của Dự án qua địa phương mình là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên chỉ đạo UBND cấp huyện, xã, các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến thời hạn 30/6/2014 mà không hoàn thành công tác GPMB của dự án, UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm cụ thể của đơn vị, cá nhân để xử lý theo quy định.

Duy Lợi