Đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Văn phòng Bộ GTVT

19/05/2020 19:00

Chiều nay (19/5), Đảng bộ Văn phòng Bộ GTVT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025...

Đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Văn phòng Bộ GTVT 1
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng yêu cầu Đảng ủy Văn phòng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025 đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ

Đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng biểu dương, đánh giá cao những thành tích đạt được của Đảng bộ Văn phòng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2015-2020 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Đảng bộ Bộ GTVT.

Giai đoạn 2020-2025, Phó Bí thư Phạm Công Bổng đề nghị Đảng bộ Văn phòng Bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ và các chi bộ để mỗi cán bộ, đảng viên có điều kiện, cơ hội thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục nâng cao công tác tham mưu, giúp việc lãnh đạo Bộ, nhất là công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, thực hiện Chính phủ điện tử, đẩy mạnh công tác truyền thông...

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Công Bổng yêu cầu Đảng bộ Văn phòng Bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào thực chất. Chú trọng công tác quản lý, giáo dục đảng viên về tư tưởng, chính trị, tổ chức, phân công thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ.

“Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ GTVT là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, cũng là dịp để mỗi tập thể, cá nhân thể hiện quan điểm, cách nhìn và vai trò, trách nhiệm của mình. Tôi tin tưởng với sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ Văn phòng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025”, đồng chí Phạm Công Bổng nói.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí, trong đó, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng giữ chức Bí thư.

Đại hội cũng thống nhất cử 6 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Văn phòng Bộ GTVT 2
Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí ra mắt đại hội; Đồng chí Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng giữ chức Bí thư Đảng ủy

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Trí Đức cho biết, Đảng bộ Văn phòng có 6 chi bộ trực thuộc, 66 đảng viên trên tổng số 97 công chức, người lao động. Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của BCH Đảng bộ, chi ủy các chi bộ, toàn thể đảng viên, công chức, người lao động, Đảng bộ Văn phòng đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực.

Cụ thể, công tác tham mưu, tổng hợp, truyền thông đã chủ động, đáp ứng kịp thời, bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách, có tính chất quan trọng, quy mô lớn. Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả đột phá, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Công tác quản lý, sử dụng tài sản và ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, đáp ứng được các hoạt động của cơ quan Bộ. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Cơ sở vật chất khu vực cơ quan Bộ tiếp tục được cải tạo khang trang, đồng bộ, công tác phục vụ bảo đảm chu đáo.

Trong công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và xây dựng tổ chức, cán bộ, đảng viên. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai kịp thời, có hiệu quả.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 30%/năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%/năm, hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng; Trong 5 năm đã kết nạp được 22 quần chúng ưu tú vào Đảng, trung bình mỗi năm kết nạp được hơn 4 đảng viên, vượt mục tiêu của nhiệm kỳ.

Liên quan nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng Bộ GTVT đặt mục tiêu tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ công chức, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Văn phòng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tập thể Văn phòng và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Kỳ Nam