Đổi mới toàn diện để không ngừng phát triển

17/04/2015 09:39

Suốt trong 5 năm qua, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển.

Đổi mới toàn diện để không ngừng phát triển
Lễ ký thỏa thuận giữa Pv Power và Pv Combank

Với tinh thần “Đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển, xây dựng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trở thành nhà sản xuất kinh doanh điện năng hàng đầu Việt Nam”, đồng thời là thương hiệu mạnh, có uy tín trong nước, khu vực và quốc tế, trong nhiệm kỳ 2010- 2015 vừa qua, Đảng bộ và Ban lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã phát huy mọi tiềm năng nội lực, không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất kinh doanh, củng cố thương hiệu, sức cạnh tranh và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo sự đồng thuận

Năm năm qua, bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, nhu cầu nội địa cũng giảm mạnh đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nói chung và ngành Điện lực dầu khí nói riêng. Phát huy mọi tiềm năng nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương là yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp (DN) không ngừng phát triển sản xuất kinh doanh, củng cố thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm tạo sức cạnh tranh. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển ổn định và bền vững, khẳng định vai trò chủ lực trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng.

Để cụ thể hóa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận thông qua tổ chức Đảng và đảng viên. Xây dựng Quy chế quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tổng công ty nhằm tạo sự thống nhất về nội dung lãnh đạo, phương thức giải quyết công việc, phát huy đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong DN.

Định kỳ (hàng tháng, ba tháng, 6 tháng, hàng năm), Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến hành thảo luận và ban hành các kết luận chỉ đạo kịp thời, đề ra các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được coi trọng, tạo sự đồng thuận cao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng, quản lý và phát triển đảng viên được đẩy mạnh; Công tác tổ chức cán bộ luôn được chú trọng, thực hiện đồng bộ và đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ với công tác thanh tra nhân dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh. Việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương IV đã có tác dụng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đổi mới toàn diện để không ngừng phát triển
Lãnh đạo TCT trồng cây lưu niệm tại Hủa Na, Tết 2015

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đạt nhiều chỉ tiêu

Giai đoạn 2015-2020 được dự báo ổn định về chính trị - xã hội của đất nước, sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Việc cổ phần hóa các DN của Tập đoàn theo lộ trình của Chính phủ tạo cơ hội cho việc thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng các Nhà máy điện. Đầu tư sản xuất điện năng là một trong năm lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn nên Tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ về mọi mặt của Tập đoàn trong đầu tư và vận hành các Nhà máy điện.

Do nước ta đang trong tiến trình hoàn thiện thị trường điện cạnh tranh nên đây là môi trường cho mọi DN tham gia bình đẳng và phát triển mạnh mẽ.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Tổng Công ty đã kết nạp được 293 đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ lần thứ I đề ra là trong nhiệm kỳ kết nạp từ 250 - 300 đảng viên. Đặc biệt, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ “Đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2008 - 2012” và tặng Bằng khen “Trong sạch, vững mạnh tiểu biểu 5 năm 2010-2014”. Qua đánh giá phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm, có trên 95% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% tổ chức Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; trên 96% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 16% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Giai đoạn 2015-2020 cũng được xác định là một giai đoạn quan trọng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô của Tổng công ty khi bốn dự án Nhà máy điện than (Thái Bình 2, Long Phú 1, Sông Hậu 1 và Quảng Trạch 1) và 2- 3 dự án Nhà máy điện khí đi vào hoạt động, nâng công suất nguồn của Tổng công ty từ 4.214,5 MW lên 8.751 MW.

Đây là cơ hội tốt nhất để PV Power phát triển lên tầm cao mới. Sau 8 năm hoạt động, Tổng công ty đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, năng động và sáng tạo, đội ngũ người lao động từng bước trưởng thành, có trình độ chuyên môn sâu, chuyên nghiệp và tâm huyết. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý, quản trị DN của Tổng công ty ngày càng hoàn thiện, sẽ là tiền đề quan trọng để DN phát triển bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn mà DN cần phải vượt qua. Dù không bị ảnh hưởng lớn như khối thăm dò khai thác và chế biến dầu khí, nhưng với việc giá dầu giảm mạnh và biến động khó lường đã ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty.

Theo tính toán, giá dầu cứ giảm 5USD/thùng thì mỗi năm doanh thu toàn Tổng công ty giảm 500 tỷ đồng, lợi nhuận giảm 10 tỷ đồng và nộp ngân sách giảm hơn 2 tỷ đồng.

Công tác nhập khẩu, đảm bảo cung ứng nguồn than ổn định cho các nhà máy nhiệt điện than là lĩnh vực mới của Tổng công ty, đòi hỏi DN cần phải tập trung mọi nguồn lực trong thời gian tới. Mặt khác, lĩnh vực sản xuất điện có đặc thù là chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, thời gian thu hồi vốn đầu tư dài, thường phải sử dụng nguồn vốn vay bằng ngoại tệ với tỷ trọng cao nên chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách tài chính như chênh lệch tỷ giá, lãi vay khi Nhà nước thay đổi chính sách.

Đổi mới toàn diện để không ngừng phát triển
Hành trình về nguồn của Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch

Phát triển mạnh mẽ, toàn diện lên một tầm cao mới

Trong bối cảnh trên, Đảng bộ Tổng công ty đề ra các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ II, giai đoạn 2015-2020. Toàn giai đoạn, phấn đấu đạt công suất các nhà máy điện 8.751 MW, sản lượng điện thương mại đạt 129.928 triệu kWh, tổng doanh thu hợp nhất đạt 197.603 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.707 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.418 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hợp nhất đạt 6.982 tỷ đồng.

Tổng số tiền tiết kiệm phấn đấu đạt 1 nghìn tỷ đồng. Thực hiện các chương trình an sinh xã hội, phấn đấu đạt khoảng 200 tỷ đồng. Tăng cường hoạt động KHCN, phấn đấu bình quân hàng năm có từ 3-5 đề tài cấp cơ sở, 1-3 đề tài cấp Tổng công ty và ít nhất một đề tài cấp Tập đoàn/Bộ ngành, phấn đấu làm lợi cho toàn Tổng công ty từ 100-150 tỷ đồng.

Trong khi đó, chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh từ 50% trở lên. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 95% trở lên. Đảng bộ Tổng công ty cũng phấn đấu liên tục đạt trong sạch, vững mạnh, hàng năm kết nạp từ 55- 75 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 là dịp để toàn Đảng bộ tập trung trí tuệ, tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới, đưa Đảng bộ Tổng công ty và Tổng công ty phát triển mạnh mẽ, toàn diện lên một tầm cao mới. 

Minh Anh