Thứ Hai, 20/01/2020 22:50:45 Hotline: 0901 514 799

Đợi “siêu ủy ban”, nhiều doanh nghiệp chưa muốn về SCIC

05/09/2018 14:06

Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, tiến độ bàn giao các doanh nghiệp sau cổ phần hóa...

Keyword đầu tiên có dấu

Đợi “siêu ủy ban”, nhiều doanh nghiệp chưa muốn về SCIC. (Ảnh minh họa)

Giai đoạn 2016 - 2017 với danh mục là 62 doanh nghiệp phải bàn giao nhưng thực tế chỉ bàn giao được 37 doanh nghiệp. Tám tháng năm 2018 cũng mới có 4 doanh nghiệp được bàn giao. Bộ Tài chính cho biết, ngoài tâm lý e ngại cơ chế quản lý mới, nhiều doanh nghiệp có tâm lý chờ đợi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước hoạt động để “về” thay vì về đơn vị con là SCIC.

Tuy nhiên, theo danh mục đã được Chính phủ công bố, chỉ có 19 tập đoàn, tổng công ty trong đó có SCIC được bàn giao về ủy ban, còn lại sẽ do SCIC quản lý để thống nhất đầu mối. Dự kiến, sau giai đoạn 2020 - 2021 sẽ thu gọn được đầu mối quản lý doanh nghiệp Nhà nước theo đúng yêu cầu quản lý, tách chức năng chủ sở hữu ra khỏi chức năng quản lý nhà nước.

Lưu Thủy