Đội tàu biển VN phải chi 86 triệu USD thực thi Công ước mới?

29/02/2016 17:52

Việt Nam đang xem xét tham gia Công ước kiểm soát, quản lý nước dằn, cặn tàu (BWM 2004) của IMO.

 

Đội tàu biển vn phải chi 86 triệu usd thực thi công ước mới?
Tàu nước ngoài vào cảng Việt Nam có nhu cầu thanh thải trao đổi nước dằn, cặn tàu rất lớn nếu không được quản lý theo BWM 2004 sẽ gây ô nhiễm nặng

Theo Cục Hàng hải VN, đến ngày 31/1/2016 đã có 47 quốc gia (vượt quy định) và 34,35% tổng dung tích đội tàu (còn thiếu 0,65%) tham gia BWM 2004. Như vậy khả năng Công ước có hiệu lực chỉ trong thời gian tới.

Việt Nam hiện có 44 cảng biển trong đó có những cảng cửa ngõ quan trọng như khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh... luôn có lượng lớn tàu bè nước ngoài ra vào với nhu cầu về thanh thải, trao đổi nước dằn và cặn tàu rất lớn. Nếu không quản lý tốt việc này sẽ dẫn tới ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng tới hệ sinh thái, môi trường biển, tác động tiêu cực tới sức khỏe con người, kinh tế xã hội của quốc gia.

Khó khăn hiện nay với đội tàu Việt Nam 555 chiếc chạy các tuyến quốc tế, trong đó có 493 tàu dự tính sẽ phải lắp đặt thiết bị xử lý nước dằn là chi phí cho lắp đặt và thiết bị xử lý nước dằn khá lớn. Tàu nhỏ nhất trọng tải dưới 2.000DWT chi phí lắp đặt và thiết bị khoảng 80 USD/tàu, tàu lớn từ 100.000-200.000DWT chi phí 800USD/tàu, tổng kinh phí ước cần tới ít nhất 86,26 triệu USD. 

Phương Anh