Đối tượng tham gia bảo hiểm sức khỏe giáo viên

19/07/2017 16:01

Xin hỏi, những đối tượng nào được tham gia bảo hiểm sức khỏe giáo viên?

Đối tượng tham gia bảo hiểm sức khỏe giáo viên 1

 

Hỏi: Xin hỏi, những đối tượng nào được tham gia bảo hiểm sức khỏe giáo viên?

Thu Thủy (Hà Nội)

Trả lời:

Đối tượng nhận bảo hiểm của loại hình bảo hiểm sức khỏe giáo viên bao gồm: Giáo viên, cán bộ công nhân viên đang giảng dạy, công tác trong ngành Giáo dục tại Việt Nam có độ tuổi từ 16 - 60 tuổi, tái tục liên tục đến 65 tuổi. Bảo hiểm PVI có mở rộng cấp bảo hiểm cho đối tượng là người thân của giáo viên được tham gia loại hình bảo hiểm sức khỏe giáo viên với các điều kiện: Người thân là vợ hoặc chồng (loại trừ những người đã ly hôn theo pháp luật), bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng/vợ theo luật pháp của giáo viên và/hoặc con đẻ, con ngoài giá thú, con riêng của vợ hoặc chồng, người được nuôi dưỡng, con nuôi hợp pháp của giáo viên tham gia cùng với giáo viên, số tiền bảo hiểm không cao hơn số tiền mà giáo viên tham gia.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI