Đơn tố cáo ứng viên ĐBQH sẽ được giải quyết thế nào?

09/05/2021 08:32

Hiện các ứng viên ĐBQH đã bước vào giai đoạn vận động bầu cử. Nếu vẫn có đơn thư tố cáo, hội đồng bầu cử các cấp có tiếp nhận, giải quyết?

Đơn tố cáo ứng viên ĐBQH sẽ được giải quyết thế nào? 1

Ông Bùi Văn Cường

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã, đang và tiếp tục được tiến hành công minh, chặt chẽ, đúng pháp luật.

Tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo đến hết 13/5

Thưa ông, hiện Hội đồng bầu cử Quốc gia đã hoàn tất hiệp thương vòng 3 và chốt xong danh sách ứng cử viên, hiện các ứng viên đã bước vào giai đoạn vận động bầu cử. Vậy nếu vẫn có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng viên thì Hội đồng Bầu cử các cấp có còn tiếp nhận, xem xét?

Theo quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử, Ban bầu cử sẽ ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

Các khiếu nại, tố cáo chưa giải quyết sẽ được chuyển đến Thường trực HĐND và Quốc hội khóa mới để tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Như vậy, đến hết ngày 13/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia vẫn tiếp nhận, xem xét đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vậy cơ quan nào sẽ tiếp nhận và giải quyết những khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng viên, thưa ông. Và cơ quan nào sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử?

Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử ĐBQH, việc lập danh sách những người ứng cử ĐBQH được gửi đến Ban bầu cử ĐBQH, Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban Bầu cử, Ủy ban Bầu cử thì có quyền khiếu nại đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia là quyết định cuối cùng.

Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND ở cấp nào thì được gửi tới Ban Bầu cử đại biểu HĐND ở cấp đó.

Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban Bầu cử thì có quyền khiếu nại đến Ủy ban Bầu cử ở cấp tương ứng. Quyết định của Ủy ban Bầu cử là quyết định cuối cùng.

Ban Bầu cử, Ủy ban Bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phải ghi vào sổ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nhận được theo thẩm quyền.

Không xem xét, giải quyết đơn nặc danh

Có cần điều kiện gì để Ủy ban Bầu cử xem xét các đơn khiếu nại, tố cáo không, thưa ông?

Ủy ban Kiểm tra, Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các trường hợp tố cáo, khiếu nại không giải quyết gồm: Tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ; Tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc; Đơn tố cáo có tên nhưng không rõ nội dung, không chứa đựng, phản ánh nội dung tố cáo; Đơn tố cáo không phải bản do người tố cáo trực tiếp ký tên; Đơn tố cáo có từ hai người trở lên cùng ký tên; Đơn tố cáo của người không có năng lực hành vi dân sự.

Đồng thời, những trường hợp khiếu nại không được giải quyết là: Khiếu nại quá thời hạn khiếu nại theo quy định; khiếu nại đang được cấp trên có thẩm quyền giải quyết; khiếu nại đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận, quyết định.

Đặc biệt, Hướng dẫn nêu rõ, đối với hành vi lợi dụng tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, phá hoại bầu cử thì phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Nếu những khiếu nại, tố cáo người ứng cử được kết luận là đúng thì có phải thay đổi danh sách ứng viên đã chốt?

Trong trường hợp những khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đã rõ ràng, có đủ cơ sở kết luận người ứng cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện của ĐBQH, đại biểu HĐND thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia hoặc Ủy ban Bầu cử ở cấp tương ứng sẽ quyết định xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử trước ngày bầu cử và thông báo cho cử tri biết.

Đã nhận được đơn khiếu nại, tố cáo một số ứng viên

Còn việc khiếu nại, tố cáo về kiểm phiếu và kết quả bầu cử sẽ được thực hiện như thế nào?

Trong quá trình kiểm phiếu những khiếu nại, tố cáo tại chỗ về những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kiểm phiếu do Tổ bầu cử nhận, giải quyết và ghi nội dung giải quyết vào biên bản.

Trong trường hợp Tổ bầu cử không giải quyết được thì phải ghi rõ ý kiến của Tổ bầu cử vào biên bản giải quyết khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Ban Bầu cử.

Khiếu nại về kết quả bầu cử ĐBQH phải được gửi đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử ĐBQH.

Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND phải được gửi đến Ủy ban Bầu cử chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử ĐBQH trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Ủy ban Bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử là quyết định cuối cùng.

Đến nay, Hội đồng Bầu cử Quốc gia có nhận được đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến ứng viên ĐBQH khóa XV nào chưa?

Theo báo cáo của các đơn vị chức năng, đến nay Hội đồng Bầu cử Quốc gia có nhận được một số đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh về một số ứng viên ĐBQH. Tuy nhiên, Hội đồng đã kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

Cảm ơn ông!

- 10 ngày trước ngày bầu cử (tức ngày 13/5/2021): Ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

- Trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ (tức ngày 22/5/2021): Kết thúc vận động bầu cử.

- Ngày 23/5/2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chậm nhất là ngày 2/6/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử): Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã.

- Chậm nhất là ngày 12/6/2021 (20 ngày sau ngày bầu cử): Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.

- Các địa phương tiến hành tổng kết cuộc bầu cử từ sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố kết quả bầu cử cho đến trước ngày 22/6/2021.

Phùng Đô