Đơn vị nào được ứng tuyển phương án thiết kế nút giao gần 4000 tỷ ở TP.HCM?

13:53, 05/12/2021

TP.HCM sẽ tổ chức thi tuyển thiết kế nút giao An Phú, TP Thủ Đức để tìm phương án tối ưu, độc đáo, tạo điểm nhấn cảnh quan khu vực.

Kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc nút giao này vừa được Sở Quy hoạch và Kiến trúc gửi UBND TP.HCM, sau khi chủ đầu tư đề xuất.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM là chủ đầu tư dự án nút giao An Phú. Tổng vốn đầu tư dự án gần 4.000 tỷ đồng.

Đối tượng tham gia thi tuyển là các công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch, kiến trúc, tư vấn trong và ngoài nước đủ năng lực, uy tín…

Tư Doãn - Minh Chiến