Đồng bào dân tộc không biết chữ có được dùng máy tính khi sát hạch GPLX?

30/01/2021 06:00

Hình thức sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, biết viết do UBND cấp tỉnh quyết định...

Đồng bào dân tộc không biết chữ có được dùng máy tính khi sát hạch gplx?

Sát hạch trên sa hình để cấp GPLX hạng A1 - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An liên quan việc sát hạch cấp GPLX hạng A1 cho nhân dân vùng cao.

Theo đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị nghiên cứu tổ chức thi bằng lái xe mô tô bằng hình thức thi viết cho người dân vùng núi cao vì đa số người dân vùng này không thông thạo sử dụng máy vi tính.

Trả lời nội dung này, Bộ GTVT cho biết, hiện các quy định có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (bao gồm cả việc tổ chức thi bằng lái xe mô tô cho người dân vùng núi cao) đang được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 12/2017 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.

"Đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt, UBND cấp tỉnh sẽ quy định nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô hạng A1 phù hợp với đặc điểm của địa phương", Bộ GTVT cho biết.

Tại điểm a khoản 4 Điều 21 Thông tư quy định: “Sát hạch lý thuyết đối với hạng A1 ở các đô thị từ loại 2 trở lên thực hiện trên máy vi tính; các địa bàn khác thực hiện trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy vi tính”.

"Chỉ ở các đô thị từ loại 2 trở lên mới bắt buộc phải thực hiện sát hạch lý thuyết lái xe mô tô hạng A1 trên máy vi tính. Các địa bàn khác sẽ do sở GTVT căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện cho phù hợp", Bộ GTVT thông tin.

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 44 Thông tư số 12 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 26 Điều 1 Thông tư số 38/2019 của Bộ GTVT) cũng đã quy định về việc sát hạch để cấp GPLX mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt: “Sát hạch để cấp GPLX mô tô hạng A1, hạng A4 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt do sở GTVT căn cứ nội dung và quy trình sát hạch đã được ban hành, xây dựng nội dung và phương án tổ chức sát hạch phù hợp, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định”.

Trần Duy