Cứ vào dịp tháng 12 Âm lịch hàng năm, bà con đồng bào dân tộc Thái ở xã Hữu Kiệm, huyện miền núi biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An lại tất bật vào vụ "sơ chế" đót để bán cho các cơ sở làm chổi đót.
Cứ vào dịp tháng 12 Âm lịch hàng năm, bà con đồng bào dân tộc Thái ở xã Hữu Kiệm, huyện miền núi biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An lại tất bật vào vụ "sơ chế" đót để bán cho các cơ sở làm chổi đót.
Văn Thanh,Sỹ Hòa