Đóng cửa 17 cơ sở kinh doanh thực phẩm sau thanh tra chuyên ngành

03/10/2016 06:47

Các đoàn thanh tra chuyên ngành ATTP đã thanh tra 710 cơ sở, phát hiện 313 cơ sở vi phạm.

Đóng cửa 17 cơ sở kinh doanh thực phẩm sau thanh tra chuyên ngành
Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế), kết quả xử lý ban đầu vi phạm hành chính (VPHC) trong thanh tra chuyên ngành ATTP cao hơn so với kiểm tra ATTP. Kết quả sơ kết 6 tháng triển khai thí điểm, các đoàn thanh tra chuyên ngành ATTP đã thanh tra 710 cơ sở, phát hiện 313 cơ sở vi phạm.

Trong đó, nhắc nhở 34 cơ sở, phạt cảnh cáo 140 cơ sở, phạt tiền 139 cơ sở, với tổng số tiền phạt 337,8 triệu đồng, đóng cửa 17 cơ sở. So với 6 tháng cùng kỳ trước thực hiện thí điểm, tỉ lệ cơ sở VPHC cao hơn (21,2% so với 17,6%), số tiền phạt cao hơn (750,3 triệu đồng so với 222,98 triệu đồng).

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, quá trình thực hiện thanh tra chuyên ngành thí điểm gặp nhiều khó khăn do số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại xã, phường, thị trấn chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ, thường xuyên biến động, tồn tại chợ tạm, chợ cóc... Ngoài ra, cán bộ được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên hiệu quả chưa cao.

>>> Xem thêm video thịt bò thối sau khi dùng hóa chất biến thành tươi:

B.C