Đóng cửa nhà máy thép nằm trong khu dân cư

02/03/2018 20:04

Chiều tối 2/3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã thông báo kết luận về 2 nhà máy thép.

Đóng cửa nhà máy thép nằm trong khu dân cư

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch YBND TP Đà Nẵng thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến tình hình hoạt động hai Nhà máy thép DANA - Ý và DANA - UC

Theo đó, tại buổi đối thoại lần này, UBND TP Đà Nẵng đã thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến tình hình hoạt động hai Nhà máy thép DANA - Ý và DANA - UC. 

Ông Hồ Kỳ Minh cho biết: "Lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương không để Nhà máy thép DANA - Ý và DANA - UC tiếp tục hoạt động tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang; đồng thời thống nhất thu hồi, hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 2 nhà máy".

Tại buổi tiếp dân, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, triển khai nội dung Thông báo số 336-TB/TU ngày 2-3-2018 của Thành ủy Đà Nẵng về Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến tình hình hoạt động hai Nhà máy thép DANA - Ý và DANA - UC và Công văn số 107-CV/BCS ngày 2-3-2018 của Ban Cán sự Đảng UBND TP về triển khai Thông báo số 336-TB/TU, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có ý kiến:

Thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng thành phố môi trường. Thời gian qua, hoạt động Nhà máy thép DANA - Ý và DANA - UC tại thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2  có nhiều ý kiến của dư luận, ảnh hưởng đến cảnh quan, đời sống của nhân dân và không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển tại khu vực.

Đóng cửa nhà máy thép nằm trong khu dân cư

Ngay sau những ngày nghỉ tết nguyên đán, người dân đã tập trung trước cổng 2 nhà máy thép phản đối việc sản xuất của 2 nhà máy gây ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, Lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương không để Nhà máy thép DANA - Ý và DANA - UC tiếp tục hoạt động tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Đồng thời thống nhất thu hồi, hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận 2 nhà máy.

Để triển khai thực hiện, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần thép DANA - Ý và Công ty Cổ phần thép DANA – UC ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp (nấu, luyện) gây ô nhiễm môi trường kể từ ngày 2-3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Hòa Vang tổ chức giám sát việc ngừng hoạt động nêu trên.

Các hoạt động vận chuyển, bốc dỡ; xuất - nhập hàng hóa và các hoạt động hành chính khác của doanh nghiệp vẫn được thực hiện bình thường. Khi thực hiện việc vận chuyển, xuất - nhập hàng hóa, yêu cầu các doanh nghiệp thông báo cụ thể thời gian, loại phương tiện, số lượng người tham gia cho UBND xã Hòa Liên biết để thực hiện việc giám sát.

UBND TP Đà Nẵng Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương ban hành thông cáo báo chí để người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin, ủng hộ chủ trương của thành phố.

Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Hòa Vang, nhất là tại khu vực lân cận 2 nhà máy thép DANA – UC, DANA – Ý thuộc xã Hòa Liên, hoàn thành trong tháng 3-2018.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, LĐ-TB&XH và các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty Cổ phần thép DANA – Ý và Công ty Cổ phần thép DANA – UC để thống nhất các vấn đề phát sinh liên quan đến việc ngừng hoạt động của hai Nhà máy nêu trên, báo cáo UBND TP Đà Nẵng trong tháng 3-2018.

Giao UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Hòa Liên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân và doanh nghiệp được rõ, ủng hộ chủ trương của thành phố và chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và địa phương triển khai công tác rà soát, nắm chắc địa bàn, có phương án xử lý kiên quyết các đối tượng có biểu hiện lôi kéo, kích động, gây rối an ninh trật tự tại khu vực.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 3-2018.

Thu Hồng