Đóng điện 500KV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông

06/05/2014 06:45

Vào lúc 16h50 ngày 5/5/2014, Hội đồng nghiệm thu đóng điện Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia đã thống nhất đưa vào vận hành ĐZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông.

Vào lúc 16h50 ngày 5/5/2014, Hội đồng nghiệm thu đóng điện Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia đã thống nhất đưa vào vận hành ĐZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông.

Đây là dự án trọng điểm của các trọng điểm với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực Miền Nam giai đoạn 2014-2015. Tạo tiền đề cho việc nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam và liên kết lưới điện 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia giai đoạn sau 2015. Tăng cường liên kết lưới điện truyền tải cấp 500kV, góp phần đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, kinh tế trong trường hợp cần có sự trao đổi điện năng ở mức độ cao giữa các vùng miền trên cả nước.

Đóng điện 500kv pleiku- mỹ phước- cầu bông
Sau nhiều lỗ lực đường điện đã được đóng điện đúng yêu cầu của Chính phủ

Dự án được xây dựng mới ĐZ 500kV mạch kép, phân pha 04 dây/1 mạch dài khoảng 445km từ TBA 500kV Pleiku đến TBA 500kV Cầu Bông; Mở rộng diện tích tại các trạm Pleiku và Cầu Bông, lắp thiết bị cho một ngăn xuất tuyến 500kV tại mỗi trạm. Có dự phòng vị trí để lắp thiết bị cho NXT 500kV thứ 2 khi cần thiết; Xây dựng mới 02 trạm lặp quang đồng bộ với tuyến cáp quang trên đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông và 1.092m ĐZ 22kV, 02 TBA công suất 22/0,4kV-50kVA cấp điện cho 2 trạm Buôn Đôn và Bù Đăng.

Dự án đi qua 05 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài toàn tuyến là 445 km. Việc  đưa vào vận hành ĐZ 500kv Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông theo chỉ đạo Chính phủ đã mang lại ý nghĩa hết sức quan trọng, kịp thời cung cấp điện cho sự phát triển kinh tế xã hội của Miền Nam từ mùa khô năm nay.

Văn Tư