Đóng góp từ thu phí vào Quỹ Bảo trì giảm

02/03/2015 16:38

Năm 2013 chiếm tỷ trọng 70% mức thu của Quỹ, năm 2014 chỉ còn 56% và dự kiến năm 2015 chỉ còn 51%.

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, khi thực hiện Quỹ Bảo trì đường bộ, các trạm thu phí trên quốc lộ (trừ đường cao tốc) do Nhà nước tổ chức thu phí (trừ các trạm BOT) đã dừng hoạt động nên nguồn thu bình quân ba năm (từ 2012 - 2014) giảm khoảng 2.658 tỷ đồng. Con số này tương đương với 27% sự đóng góp của chủ phương tiện vào Quỹ Bảo trì đường bộ.

Cũng theo ông Huyện, Quỹ Bảo trì đường bộ ra đời góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách. Tuy nhiên, mức thu từ đầu phương tiện ô tô ngày càng giảm. Nếu năm 2013 chiếm tỷ trọng 70% mức thu của Quỹ thì năm 2014 chỉ còn 56% và dự kiến năm 2015 chỉ còn 51%.

Nguyên nhân do một số loại phương tiện được giảm hoặc không phải đóng phí. Một số phương tiện đóng phí một lần ngay từ năm 2013. Bên cạnh đó, mức phí chưa tăng trong khi mỗi năm lạm phát ở mức 5%. Điều này làm cho tỷ lệ đóng góp từ thu phí vào Quỹ Bảo trì giảm.

T.Minh