Đóng mới 50 đầu máy diesel công suất lớn

02/12/2015 09:08

Đến năm 2020, VNR sẽ chế tạo đầu máy diesel cho các tuyến cũ với công suất từ 2.000 - 2.500 HP...

Đóng mới 50 đầu máy diesel công suất lớn
VNR sẽ chế tạo đầu máy diesel cho các tuyến cũ với công suất từ 2.000 - 2.500 HP

Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đến năm 2020, VNR sẽ chế tạo đầu máy diesel cho các tuyến cũ với công suất từ 2.000 - 2.500 HP, đầu tư thêm 50 đầu máy có công suất 1.900 - 2.000 HP và một số đầu máy mới khác; đồng thời, thanh lý khoảng 80 - 100 đầu máy công suất nhỏ, kỹ thuật lạc hậu. VNR cũng sẽ nâng cao thị phần nội địa hóa trong sản phẩm hoàn chỉnh nhằm triển khai chương trình cơ khí trọng điểm chế tạo đầu máy diesel. Lắp ráp và chế tạo đầu máy diesel hiện đại có công suất lớn 2.000 HP để loại bỏ đầu máy lạc hậu, công suất nhỏ bằng vốn vay ưu đãi.

Ngoài ra, VNR cũng tập trung phát triển công nghiệp đóng mới toa xe phục vụ trong nước, hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực bằng việc đóng mới các loại toa xe chất lượng cao, hiện đại, toa xe hàng nhiều chủng loại bằng vốn vay ưu đãi trong nước, ưu tiên huy động các thành phần kinh tế cùng tham gia.

Thiện Anh