Đóng mới tàu vỏ thép, ngư dân được vay 95% giá trị tàu

22/06/2014 06:46

Ngày 13/6 tại Đà Nẵng diễn ra hội nghị bàn về dự thảo Nghị định một số chính sách phát triển thủy sản.

Ngày 13/6 tại Đà Nẵng diễn ra hội nghị bàn về dự thảo Nghị định một số chính sách phát triển thủy sản. Tại đây, nhiều chính sách đột phá hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ sắt đã được Bộ NN&PTNT nêu ra.
 


Theo đó, về chính sách tín dụng đóng mới, gia cố tàu, đối tượng được vay là các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là chủ tàu) đóng mới, gia cố bọc vỏ thép, vỏ vật liệu mới cho tàu có tổng công suất máy chính từ 380CV trở lên để khai thác hải sản xa bờ và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ.

Đối với tàu dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản xa bờ, trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, chủ tàu được vay ngân hàng thương mại (NHTM) tối đa 95% tổng giá trị đầu tư với lãi suất 5%/năm; trong đó chủ tàu trả 1%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù cho NHTM 4%/năm. Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ, chủ tàu được vay tối đa 85% với lãi suất 5%/năm; trong đó chủ tàu trả 2%/năm, Nhà nước cấp bù cho NHTM 3%/năm.

Đối với tàu khai thác hải sản xa bờ, trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, chủ tàu được vay tối đa 90% tổng giá trị đầu tư (bao gồm cả ngư lưới cụ) với lãi suất 5%/năm; trong đó chủ tàu trả 2%/năm, Nhà nước cấp bù cho NHTM 3%/năm. Trường hợp tàu vỏ thép đóng mới có tổng công suất máy chính từ 800CV trở lên, chủ tàu được vay tối đa 95% tổng giá trị đầu tư (bao gồm cả ngư lưới cụ) với lãi suất 5%/năm; trong đó chủ tàu trả 1%/năm, Nhà nước cấp bù cho NHTM 4%/năm.

Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ đồng thời gia cố bọc vỏ thép, vỏ vật liệu mới, chủ tàu được vay tối đa 85% tổng giá trị đầu tư (bao gồm cả ngư lưới cụ) với lãi suất 5%/năm, trả 2%/năm, Nhà nước cấp bù cho NHTM 3%/năm. Trường hợp gia cố bọc vỏ thép, vỏ vật liệu mới cho tàu vỏ gỗ hiện có, chủ tàu được vay tối đa 85% tổng giá trị gia cố (bao gồm cả ngư lưới cụ nếu đầu tư mới) với lãi suất 5%/năm, trả 2%/năm, Nhà nước cấp bù cho NHTM 3%/năm. Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ, chủ tàu được vay tối đa 70% tổng giá trị đầu tư (bao gồm cả ngư lưới cụ) với lãi suất 5%/năm, trả 3%/năm, Nhà nước cấp bù cho NHTM 2%/năm.

Thời hạn cho vay 11 năm, trong đó có một năm ân hạn. Chủ tàu được sử dụng giá trị tàu đóng mới, tàu gia cố bọc vỏ thép, vỏ vật liệu mới từ vốn vay làm tài sản để đảm bảo khoản vay. Các NHTM cho vay được tái cấp vốn tại NH Nhà nước với lãi suất 3,5%/năm trên cơ sở dư nợ cho vay thực tế trong hạn của NH đối với khách hàng. Thời gian giải ngân không quá 3 năm và thời hạn tái cấp vốn tối đa là 11 năm (kể cả 1 năm ân hạn).

Duy Lợi