Đồng Nai lập tiến độ chi tiết giao mặt bằng sân bay Long Thành

12/11/2018 19:08

Đồng Nai đã thành lập Ban chỉ đạo dự án thực hiện công tác thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Đồng Nai lập tiến độ chi tiết giao mặt bằng sân bay Long Thành 1

Phối cảnh CHK quốc tế Long Thành

Chiều 12/11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức cuộc làm việc với các sở, ban, ngành và huyện Long Thành để thông qua kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư CHK quốc tế Long Thành của UBND tỉnh Đồng Nai, sẽ giải phóng mặt bằng (GPMB) diện tích 5.364,21 ha, trong đó phần xây dựng cảng hàng không 5.000 ha, còn lại 364,21 ha GPMB để xây dựng hai khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Về tiến độ thực hiện, hai khu tái định cư, từ nay đến hết năm 2018, hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) báo cáo đánh giá tác động môi trường và lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, để năm 2019 thi công xây dựng. Dự kiến, đến tháng 10/2020, người dân có thể xây dựng nhà ở tại hai khu tái định cư trên....

Để thực hiện Dự án này, UBND tỉnh Đồng Nai đã thành lập Ban chỉ đạo dự án, chủ tịch tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và huyện Long Thành là thành viên. Ban chỉ đạo Dự án có nhiệm vụ để chỉ đạo toàn diện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân có đất bị thu hồi và bị ảnh hưởng bởi Dự án. Đảm bảo quyền lợi của người dân khi thu hồi đất.

Đồng Nai lập tiến độ chi tiết giao mặt bằng sân bay Long Thành 2

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong một lần đi khảo sát dự án CHK quốc tế Long Thành

Trước đó, ngày 6/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư CHK quốc tế Long Thành. UBND tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư dự án.

Theo Quyết định được phê duyệt, nhiệm vụ của Dự án thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng CHK quốc tế Long Thành, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân, điều chỉnh địa giới hành chính các xã, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quá trình thực hiện Dự án.

Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên các phần diện tích thuộc địa bàn huyện Long Thành gồm: 5000 ha đất xây sân bay, 364,21 ha đất xây dựng 2 khu tái định cư gồm: Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn 282,35 ha, một phần Phân khu III Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn 81,86 ha.

Các dự án thành phần có cấu phần xây dựng, gồm: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn; các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn; các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư xã Bình Sơn; tái lập Hạ tầng kỹ thuật - Hạ tầng xã hội ngoài ranh giới CHK quốc tế Long Thành.

Tổng mức đầu tư Dự án là 22.856 tỷ đồng; trong đó, 4.189 tỷ đồng xây dựng hạ tầng các khu tái định cư; 479 tỷ đồng tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không; 17.855 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 306 tỷ đồng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án 27 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Thời gian chuẩn bị và thực hiện Dự án từ năm 2017 đến năm 2021.

Vĩnh Phú