Mặc dù 5h sáng ngày 5/2 (tức ngày 15 tháng giêng), Ban tổ chức lễ hội đền Trần mới bắt đầu phát ấn nhưng từ tối ngày 4/2, người dân đã tấp nập đến đền Trần để dâng hương, chờ lễ khai ấn.
Mặc dù 5h sáng ngày 5/2 (tức ngày 15 tháng giêng), Ban tổ chức lễ hội đền Trần mới bắt đầu phát ấn nhưng từ tối ngày 4/2, người dân đã tấp nập đến đền Trần để dâng hương, chờ lễ khai ấn.
Quốc Phương,Trần Kim