Dòng tiền kinh doanh của Đất Xanh bị âm dù báo lãi hơn 500 tỷ đồng

13/08/2019 14:32

Dù lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi so với cùng kỳ song dòng tiền kinh doanh của Đất Xanh đang bị âm gần 565 tỷ đồng

Dòng tiền kinh doanh của Đất Xanh bị âm dù báo lãi hơn 500 tỷ đồng 1
Dù lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi so với cùng kỳ song dòng tiền kinh doanh của Đất Xanh đang bị âm gần 565 tỷ đồng

Báo cáo tài chính quý II của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) cho thấy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 249 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Như vậy lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận của Đất Xanh đạt 556 tỷ đồng, tăng 29%. Tuy nhiên, cũng trong quý II, dòng tiền kinh doanh của Đất Xanh bị âm gần 565 tỷ đồng. Đáng nói tình trạng này đã kéo dài suốt 3 năm nay kể từ 2016.

Nguyên nhân âm dòng tiền quý này chính nằm ở việc tăng khoản phải thu cuối kỳ 2.478 tỷ đồng, tăng 30% cùng kỳ năm trước. Tổng các khoản phải thu ngắn, dài hạn chiếm 51% tổng tài sản công ty. Trên bản cân đối kế toán, Đất Xanh có hơn 1.141 tỷ đồng phải thu các khách hàng khác, gấp 2,7 lần đầu năm, phải thu ngắn hạn khác hơn 1.622 tỷ đồng, gấp 23 lần đầu kỳ. Hai khoản này đều không thuyết minh cụ thể.

Trước đó, Đất Xanh ráo riết huy động vốn để đầu tư vào 17 dự án trực tiếp và vào 30 dự án hợp tác đầu tư khác với loại hình sản phẩm đa dạng từ chung cư, đất nền, khu dân cư cho đến biệt thự. Các dự án nằm rải rác ở cả Hà Nội, TP HCM và các tỉnh khác như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ và Hậu Giang.

Để huy động vốn, công ty đã thông qua phương án phát hành 234 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm cho Chứng khoán KIS (được ủy thác từ ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1, thành viên của quỹ ASAM Vietnam). Giá chuyển đổi 29.228 đồng/cổ phiếu.

Gần đây nhất, Đất Xanh lại phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi với kỳ hạn 2 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với mức lãi suất cố định 11%/năm với kỳ thanh toán 6 tháng một lần. Đất Xanh cam kết mua lại 30% trái phiếu tại thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành với giá mua bằng mệnh giá. Việc phát hành nhằm mua lại quỹ đất, dự án, công ty sở hữu dự án, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động.

Hoàng Ngân