Dự án chống ngập Cần Thơ điều chỉnh nhiều hạng mục

03/12/2021 11:55

Dự án “Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” TP Cần Thơ được điều chỉnh quy mô, thời gian thực hiện, mức đầu tư ...

Ngày 3/12, theo thông tin của Báo Giao thông, UBND TP Cần Thơ vừa có công văn về việc triển khai thực hiện điều chỉnh Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

dự án chống ngập cần thơ điều chỉnh nhiều hạng mục

Dự án 3 bổ sung thêm nhiều hạng mục mới, trong đó có nâng cấp mặt đường Cách mạng Tháng 8 (QL91)

Cụ thể, thực hiện Quyết định số 1995 ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 3, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP Cần Thơ (Ban ODA) khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ đã cam kết với Ngân hàng Thế giới.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” do Ngân hàng Thế giới tài trợ, dự án gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 30/6/2024.

Đồng thời cắt giảm và điều chỉnh một số các hạng mục đầu tư, như: không đầu tư hạng mục công viên và đường sau kè sông Cần Thơ; giảm quy mô đầu tư hệ thống kênh rạch nội ô và cắt giảm 2 hạng mục hồ điều hòa.

dự án chống ngập cần thơ điều chỉnh nhiều hạng mục

Đường Hồ Bún Xáng thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ.

Bổ sung các hạng mục mới gồm: xây dựng 2 trạm bơm mới tại trung tâm quận Ninh Kiều; nâng cấp mặt đường Cách mạng Tháng Tám (QL 91); xây dựng lan can kè sông Cần Thơ đoạn từ Nhà khách số 2 đến cầu Ninh Kiều; xây dựng các hạng mục còn thiếu tại hồ Búng Xáng thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ.

Quyết định cũng điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án 79,75 triệu USD, trong đó vốn vay Ngân hàng thế giới giảm 0,36 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Hợp tác kinh tế Thụy Sĩ - SECO tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới giảm 6 triệu USD, vốn đối ứng tăng hơn 1.960 tỷ.

Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh là 402,25 triệu USD, tương đương hơn 9.167 tỷ.

Dự án 3 do Ban ODA TP Cần Thơ làm cơ quan thực hiện, chủ dự án là UBND TP Cần Thơ. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến 31/12/2021, tổng mức đầu tư trước khi được điều chỉnh là hơn 7.343 tỷ.

Dự án gồm 3 hợp phần, đó là kiểm soát ngập lụt và vệ sinh môi trường, phát triển hành lang đô thị; tăng cường quản lý đô thị thích ứng với biển đổi khí hậu.

Lê An