Dự án điện chậm tiến độ sẽ bị thu hồi giấy phép

09/01/2017 10:27

Bộ Công thương vừa có quy định về cam kết phát triển dự án, cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện...

dự án điện chậm tiến độ sẽ bị thu hồi giấy phép

Dự án điện chậm tiến độ sẽ bị thu hồi giấy phép - Ảnh minh họa

Theo đó, dự án có nguy cơ chậm tiến độ, chủ đầu tư phải tìm biện pháp giải quyết vướng mắc. Bộ Công thương và chủ đầu tư dự án nhà máy điện thực hiện theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) chỉ điều chỉnh các mốc tiến độ phát triển dự án trong các trường hợp bất khả kháng.

Bộ Công thương cho biết, đối với mỗi lần chậm quá 30 ngày làm việc, Bộ sẽ có văn bản thông báo nhắc nhở, song không quá 2 lần với mỗi mốc tiến độ. Nếu dự án bị chậm lũy kế lên tới 12 tháng, Bộ Công thương sẽ đề nghị chấm dứt quyền phát triển dự án và xem xét giao cho nhà đầu tư khác. Trong trường hợp đó, toàn bộ chi phí đã bỏ ra hoặc phát sinh sẽ không được bồi hoàn.

C.Sơn