Dự án dưới 10.000 tỷ nên cho phép TP.HCM quyết định chủ đầu tư

03/11/2017 08:42

Hiệp hội BĐS TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị về việc xin cơ chế đặc thù cho TP.HCM trong lĩnh vực BĐS.

dự án dưới 10.000 tỷ nên cho phép tp.hcm quyết định chủ đầu tư

Thị trường BĐS được các công ty phân tích thị trường đánh giá sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm sau.

Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM (HoREA) vừa có kiến nghị xây dựng cơ chế đặc thù cho TP.HCM trong lĩnh vực BĐS.

Cụ thể, theo hiệp hội, TP.HCM có dáng dấp của một siêu đô thị với dân số khoảng 13 triệu người, trong đó, có khoảng 3 triệu người nhập cư, đã đóng góp đến 1/3 GDP, 1/3 giá trị sản lượng công nghiệp, 1/3 tổng thu ngân sách, và trong nhiều năm cũng là địa phương thu hút nguồn vốn FDI cao nhất của cả nước; khối lượng công việc hành chính cũng lớn nhất nước.

Do vậy, Hiệp hội nhất trí với đề xuất cần có cơ chế đặc thù cho thành phố nhằm mục tiêu xây dựng thành phố sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á, xây dựng đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt. Theo đó, HoREA đề nghị nghiên cứu áp dụng mô hình chính quyền đô thị để phù hợp với tình hình đặc thù của thành phố.

Đề nghị Trung ương phân cấp, ủy quyền cho thành phố giải quyết một số vấn đề lớn như được chủ động trong sắp xếp bộ máy hành chính, vị trí cán bộ nhân viên hành chính, khoán biên chế, khoán quỹ lương, chính sách tiền lương để thu hút nhân tài.

Cho phép TP được quyết định lựa chọn chủ đầu tư các dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên, hoặc dự án có từ 2.500 căn nhà trở lên, hoặc dự án đầu tư dưới 10.000 tỷ đồng. Theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của Chính phủ, nên Hiệp hội đề xuất cho phép TP được quyết định lựa chọn nhà thầu các dự án có sử dụng đất theo điều 26 Luật Đấu thầu. 

Cho TP được phân công cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện được cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thẩm quyền này thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và có thể được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai thành phố. Hiệp hội cũng đề nghị thành phố được ổn định tỷ lệ được giữ lại từ nguồn thu ngân sách trên địa bàn trong kỳ hạn 5 năm để tạo điều kiện cho thành phố chủ động xây dựng kế hoạch phát triển.

Yên Trang