Dự án Luật đầu tiên của nữ ĐBQH sẽ được trình vào năm 2019

08/06/2018 14:42

Dự án Luật Hành chính công dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7, vào tháng 5/2019.

dự án luật đầu tiên của nữ Đbqh sẽ được trình vào năm 2019

Nữ ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh là người có sáng kiến xây dựng Luật Hành chính công, đồng thời cũng là Trưởng ban soạn thảo Dự án Luật này

Chiều nay (8/6), với 87.47% tổng số ĐBQH có mặt tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Theo đó, 3 dự án luật được đưa ra khỏi Chương trình năm 2018 là Luật Dân số; Luật Quản lý phát triển đô thị và Luật Công an xã.

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật.

Đáng chú ý, trong số các dự án được trình Quốc hội ở kỳ họp này sẽ có dự án Luật Hành chính công do nữ ĐBQH Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh- người đưa ra sáng kiến dự án luật, đồng thời làm trưởng ban soạn thảo. Điều này được xem một dấu ấn rất mới trong công tác lập pháp của Việt Nam vì hầu hết các dự luật do Chính phủ trình và Bộ trưởng, trưởng ngành làm trưởng ban soạn thảo.

Từ sáng kiến lập pháp của ĐBQHTrần Thị Quốc Khánh – Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường, cuối năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo về đề nghị của ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo, chuyên viên là thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập dự án Luật tiếp tục tham gia, hỗ trợ ban soạn thảo trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án Luật Hành chính công; phối hợp, hỗ trợ ban soạn thảo dự án luật trong việc tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật về các vấn đề có liên quan thuộc nội dung của dự án Luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp khi đó được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với ban soạn thảo nghiên cứu, đánh giá kỹ về hệ thống các luật liên quan đến hành chính công, xác định rõ sự cần thiết ban hành, phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự luật, tránh chồng chéo, trùng lắp với các luật hiện hành, báo cáo Chính phủ.

Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; không trình dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng; bảo đảm tính pháp lý, chính xác, đầy đủ của các tài liệu trong hồ sơ dự án, dự thảo.

Bên cạnh đó, phải khắc phục triệt để tình trạng chậm gửi hồ sơ; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc không hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để báo cáo Quốc hội. 

H.Thu