Dự án luồng sông Hậu còn hơn 1.900 tỷ đồng chưa giải ngân

12/04/2018 14:16

Dự án còn tồn hơn 1.900 tỷ đồng chưa giải ngân, trong đó, giá trị chờ quyết toán hơn 235 tỷ đồng.

dự án luồng sông hậu còn hơn 1.900 tỷ đồng chưa giải ngân

Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu do Ban QLDA Hàng hải làm đại diện chủ đầu tư

Theo thông tin từ Ban QLDA Hàng hải, tính đến hết năm 2017, dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu đã giải ngân được 4.932 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp, tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác giải ngân được 3.860 tỷ đồng, chi phí GPMB giải ngân đạt 1.071,9 tỷ đồng.

Đại diện Ban QLDA Hàng hải cho biết, vốn kế hoạch đã bố trí còn lại cho dự án chưa giải ngân là 1.935,5 tỷ đồng, gồm giá trị đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 175,2 tỷ đồng, giá trị chờ quyết toán hơn 235 tỷ đồng, vốn dư còn lại của dự án: 1.515 tỷ đồng.

Trước đó, tại cuộc họp kiểm điểm dự án vào ngày 10/4, Bộ trưởng Bộ GTVT đã quyết định tước quyền điều hành trong thời gian 3 tháng của Giám đốc Ban QLDA Hàng hải - Trần Anh để ông này tập trung xử lý các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong công tác thanh quyết toán tại dự án luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu. 

Dự án công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được xây dựng trên 5 xã thuộc huyện Duyên Hải và 3 xã thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh có tổng mức đầu tư khoảng 9.781 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành (thông luồng kỹ thuật) vào tháng 1/2016. Tuyến luồng được thiết kế cho tàu có trọng tải 10.000 tấn đầy tải, 20.000 tấn giảm tải, các tàu biển có thông số kỹ thuật phù hợp  ra vào sông Hậu.  

Đình Quang