Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã có chủ đầu tư

15/08/2022 11:29

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa sẽ làm chủ đầu tư dự án này.

Ngày 15/8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có quyết định về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa quyết định giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư dự án này.

Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã có chủ đầu tư 1

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ chạy song song với QL26

Với nhiệm vụ là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sẽ tiếp nhận Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án và các tài liệu để nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các bước, thủ tục tiếp theo theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao cho Ban lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có), thí điểm, kiểm định chất lượng công trình (nếu có) và các công việc tư vấn xây dựng khác; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật.

Được biết, dự án thành phần 1 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (Km 0+000 - Km 32+000) với chiều dài khoảng 32km được giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 5.632 tỷ đồng.

Quốc Nhựt