Dự án xây dựng nằm ở vùng vàng, xanh được hoạt động trở lại

07/09/2021 16:13

Hà Nội cho phép các dự án vùng 2, 3 (vàng, xanh) có phương án đảm bảo phòng dịch được hoạt động trở lại.

Triển khai thi công do cấp huyện chấp thuận

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ban quản lý dự án của TP, UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Theo đó, Dự án vùng vàng, xanh (vùng 2, vùng 3) được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây, bảo đảm các tiêu chí, nguyên tắc được Bộ Xây dựng và phương án, kế hoạch thi công bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch được UBND cấp huyện xác nhận, thì được triển khai thi công xây dựng.

Dự án xây dựng nằm ở vùng vàng, xanh được hoạt động trở lại 1

Dự án Hateco 6, Nam Từ Liêm dừng hoạt động, thực hiện giãn cách theo chỉ thị 17 của TP.Hà Nội.

Dự án, công trình đã được UBND TP, UBND các quận huyện, thị xã cho phép hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 24/7/2021 đến ngày 5/9/2021 (công trình cấp thiết được cho phép triển khai trong thời gian giãn cách - PV) thì chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại các dự án, công trình nêu trên phải cập nhật, hoàn thiện phương án, kịch bản, kế hoạch thi công bảo đảm phòng, chống dịch theo Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng của Bộ Xây dựng, gửi UBND cấp huyện nơi có công trình kiểm tra, xác nhận lại trước khi tiếp tục thi công.

Riêng đối với công trình xây dựng theo tuyến liên thông giữa các vùng phải có biện pháp tổ chức thực hiện trên nguyên tắc "3 tại chỗ" và nguyên tắc "một cung đường hai điểm đến"; phương án, kế hoạch thi công (của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu) bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch được UBND cấp huyện trong tuyến xác nhận.

Vùng đỏ tiếp tục dừng

Đối với cùng đỏ (vùng 1), TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu phải tạm dừng thi công tất cả các công trình xây dựng, trừ các công trình: Công trình xây dựng phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch; công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư quan trọng quốc gia, dự án đầu tư trọng điểm của thành phố; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Công trình xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công xây dựng; dự án, công trình trọng điểm, cấp bách đã được UBND TP, UBND cấp huyện cho phép hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 24/7/2021 đến hết ngày 5/9/2021.

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện tiếp tục kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng; trường hợp đủ điều kiện, tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại các dự án, công trình nêu trên phải xây dựng phương án, kịch bản, kế hoạch thi công bảo đảm phòng, chống dịch theo tài liệu "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng" của Bộ Xây dựng, gửi UBND cấp huyện nơi có công trình kiểm tra, xác nhận trước khi gửi Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu cho UBND TP xem xét, quyết định việc cho phép các công trình được tổ chức thi công.

UBND TP.Hà Nội giao các địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu, quy định và biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng không nghiêm túc chấp hành;

Xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định...

Nam Việt