Tổng quan dự án

Cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang

37
km
80-100
Tốc độ thiết kế (km/h)
4 Làn xe

Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang là một trong hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có duy nhất một gói thầu.   

Đặc điểm dự án

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang có điểm đầu giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu - QL1 (Cần Thơ), điểm cuối giao với điểm đầu cao tốc Hậu Giang - Cà Mau thuộc huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

4 làn xe

Quy mô rộng 17m; sau đó nâng lên 24,75m

2 năm xây dựng

Từ tháng 1/2023 đến 2025

10.230 tỷ đồng

Là tổng số vốn đầu tư, sử dụng ngân sách nhà nước

Đơn vị thi công

Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty 36, Tổng công ty xây dựng số 1...


Ý nghĩa dự án

Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau (thường hay gọi là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau) thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.
Dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang khi hoàn thiện sẽ kết nối hạ tầng giao thông giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước và trong vùng ĐBSCL; tạo làn sóng mới trong thu hút đầu tư, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu nói: “Đường cao tốc tới đâu thì chắc chắn sẽ khơi thông nguồn lực và mở ra không gian phát triển với các địa phương”.

Nhóm PV - 22/8/2023, 23:10
value-news-alt

Đề xuất gần 10.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ-Hậu Giang

Giải trí - văn hoá 12:12

Theo đánh giá sơ bộ bước đầu, cát biển khu vực tỉnh Sóc Trăng có thể làm vật liệu thay thế cát sông phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc

value-news-alt

Cao tốc Bắc-Nam: Chỉ định thầu đoạn Cần Thơ-Hậu Giang giá trị 7.966 tỷ

Thể thao 12:12

Theo đánh giá sơ bộ bước đầu, cát biển khu vực tỉnh Sóc Trăng có thể làm vật liệu thay thế cát sông phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc

value-news-alt

Quận Cái Răng làm chủ đầu tư DA bồi thường đoạn cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang

Pháp luật 12:12

Theo đánh giá sơ bộ bước đầu, cát biển khu vực tỉnh Sóc Trăng có thể làm vật liệu thay thế cát sông phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc

{"id":"240867827276316672","url":"/du-an/tong-quan-du-an-cao-toc-can-tho-hau-giang-192230822151957982.htm","title":"Tổng quan dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang","MetaDescription":"","MetaKeyword":"","MetaKeywordFocus":"","ZoneId":"1922","Id":"192230822151957982","EncryptId":"192230822151957982","StrId":"192230822151957982","SiteId":192,"Title":"Tổng quan dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang","SubTitle":"","Sapo":"Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang là một trong hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có duy nhất một gói thầu.","Avatar":"603483875699699712/2023/8/23/thumb-cao-toc-bac-nam-doan-can-tho-hau-giang-1692804514826598032542-1692804525467911325373-117-158-687-1070-crop-16928045431131809197520.jpg","AvatarDesc":"","Avatar2":"","Avatar3":"","Avatar4":"","Avatar5":"","Author":"","NewsRelation":"[]","Status":8,"Source":"","IsFocus":false,"Type":18,"ThreadId":0,"CreatedDate":"2023-08-22T15:19:57Z","LastModifiedDate":"2023-08-27T20:39:29Z","DistributionDate":"2023-08-27T09:25:00Z","CreatedBy":"quan.vu","LastModifiedBy":"nam.phamba","PublishedBy":"chiem.nguyen","EditedBy":"chiem.nguyen","LastReceiver":null,"WordCount":0,"ViewCount":0,"Priority":0,"ListZoneId":"","Tag":"","Note":"Done","TagPrimary":null,"Price":0,"DisplayStyle":0,"DisplayPosition":0,"DisplayInSlide":0,"AvatarCustom":"","OriginalId":0,"NewsType":0,"IsOnHome":"true","Url":"/du-an/tong-quan-du-an-cao-toc-can-tho-hau-giang-192230822151957982.htm","OriginalUrl":null,"NoteRoyalties":"","TagItem":"","NewsCategory":0,"InitSapo":"","TemplateName":"","TemplateConfig":"[]","IsPr":false,"PrPosition":0,"AdStore":false,"AdStoreUrl":null,"PrBookingNumber":null,"IsBreakingNews":false,"IsOnMobile":false,"PegaBreakingNews":0,"InterviewId":0,"TagSubTitleId":0,"ZoneName":"Giao thông","QuickNewsVietId":"0","CmsAccountVietId":"0","PenName":null,"IsActivePenName":false,"IsShowPenNameCTV":false,"ContentFooterType":0,"LocationType":0,"ExpiredDate":"0001-01-01T00:00:00Z","SourceURL":"","BonusPrice":0,"ShortTitle":"","ParentNewsId":"0","ApprovedBy":"nam.phamba","ApprovedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","ReturnedBy":"nam.phamba","SentBy":null,"ErrorCheckedBy":null,"ErrorCheckedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","SensitiveCheckedBy":null,"SensitiveCheckedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","LastModifiedDateBySource":"0001-01-01T00:00:00Z","IsProd":false,"IsBot":0,"IsEdit":0,"IsEditDistributionDate":0,"ListOldId":null,"BrandIds":null,"GroupId":-1,"PageNumber":0,"EditedExpertiseBy":null,"EditedDepartmentBy":null,"ListAuthorId":"","IsRoyalties":0,"BrandContent":0,"Sticker":0,"ExpertId":0,"TopicId":0,"CurrentTopic":0,"CurrentThread":0,"is_show_avatar":false,"MetaTitle":"","FbShareTitle":"","IsAMP":"1","ListTopicId":"","ListThreadId":"","NewsRelationIdList":"","pathLandingPage":"du-an","ExtensionInfo":"[{\"NewsId\":\"192230822151957982\",\"Type\":1,\"SiteId\":0,\"Value\":\"0\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822151957982\",\"Type\":27,\"SiteId\":0,\"Value\":\"1\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822151957982\",\"Type\":61,\"SiteId\":0,\"Value\":34,\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822151957982\",\"Type\":75,\"SiteId\":0,\"Value\":\"1\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822151957982\",\"Type\":92,\"SiteId\":0,\"Value\":\"{\\\"id\\\":\\\"240867827276316672\\\",\\\"path\\\":\\\"du-an\\\"}\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822151957982\",\"Type\":118,\"SiteId\":0,\"Value\":\"1\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822151957982\",\"Type\":119,\"SiteId\":0,\"Value\":\"1\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822151957982\",\"Type\":2410,\"SiteId\":0,\"Value\":\"false\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822151957982\",\"Type\":14001,\"SiteId\":0,\"Value\":\"0\",\"NumericValue\":0}]","NewsExtension":[{"NewsId":"192230822151957982","Type":1,"SiteId":0,"Value":"0","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822151957982","Type":27,"SiteId":0,"Value":"1","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822151957982","Type":61,"SiteId":0,"Value":34,"NumericValue":0},{"NewsId":"192230822151957982","Type":75,"SiteId":0,"Value":"1","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822151957982","Type":92,"SiteId":0,"Value":"{\"id\":\"240867827276316672\",\"path\":\"du-an\"}","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822151957982","Type":118,"SiteId":0,"Value":"1","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822151957982","Type":119,"SiteId":0,"Value":"1","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822151957982","Type":2410,"SiteId":0,"Value":"false","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822151957982","Type":14001,"SiteId":0,"Value":"0","NumericValue":0}]}