Tổng quan dự án

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang

83
km
80-120 Tốc độ thiết kế (km/h)
4-6 Làn xe

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Vân Phong - Nha Trang gồm hai gói thầu xây lắp, dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2025. 

Đặc điểm dự án

Dự án có điểm đầu kết nối đường dẫn cửa phía nam hầm Cổ Mã, thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Điểm cuối kết nối điểm đầu cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải)

4-6 làn xe

Quy mô 4 làn xe, sau nâng lên 6 làn xe

2 năm xây dựng

Từ tháng 1/2023 - cơ bản hoàn thành 2025

Đơn vị thi công

Công ty CP Lizen, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, Công ty CP Hải Đăng, Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C, Tập đoàn Sơn Hải, Vinaconex...

Ý nghĩa dự án

Đối với Khánh Hòa, cao tốc Vân Phong - Nha Trang kết nối hệ thống giao thông liên vùng, tạo điều kiện phát triển kinh tế liên vùng phía Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và các dự án đang và sẽ triển khai như cao tốc Vân Phong - Nha Trang, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột... sẽ là đòn bẩy để khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là các cảng biển và khu, cụm công nghiệp như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh…

Nhóm PV  - 26/8/2023, 12:10
value-news-alt

Đẩy nhanh GPMB, cấp mỏ vật liệu thi công cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

Giải trí - văn hoá 12:12

Theo đánh giá sơ bộ bước đầu, cát biển khu vực tỉnh Sóc Trăng có thể làm vật liệu thay thế cát sông phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc

value-news-alt

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đang triển khai thế nào?

Thể thao 12:12

Theo đánh giá sơ bộ bước đầu, cát biển khu vực tỉnh Sóc Trăng có thể làm vật liệu thay thế cát sông phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc

value-news-alt

Mặt bằng, đất đắp cản tiến độ cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

Pháp luật 12:12

Theo đánh giá sơ bộ bước đầu, cát biển khu vực tỉnh Sóc Trăng có thể làm vật liệu thay thế cát sông phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc

{"id":"240771630947631104","url":"/du-an/tong-quan-du-an-cao-toc-van-phong-nha-trang-192230822023302021.htm","title":"Tổng quan dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang","MetaDescription":"","MetaKeyword":"","MetaKeywordFocus":"","ZoneId":"1922","Id":"192230822023302021","EncryptId":"192230822023302021","StrId":"192230822023302021","SiteId":192,"Title":"Tổng quan dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang","SubTitle":"","Sapo":"Cao tốc Bắc - Nam đoạn Vân Phong - Nha Trang gồm hai gói thầu xây lắp, dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2025. ","Avatar":"603483875699699712/2023/8/26/13-van-phong-nha-trang-1693074139341978614236-0-140-1065-1844-crop-16930741623831179829199.jpg","AvatarDesc":"","Avatar2":"","Avatar3":"","Avatar4":"","Avatar5":"","Author":"","NewsRelation":"[]","Status":8,"Source":"","IsFocus":false,"Type":18,"ThreadId":0,"CreatedDate":"2023-08-22T02:33:01Z","LastModifiedDate":"2023-08-27T21:36:08Z","DistributionDate":"2023-08-27T09:42:00Z","CreatedBy":"quan.vu","LastModifiedBy":"nam.phamba","PublishedBy":"chiem.nguyen","EditedBy":"chiem.nguyen","LastReceiver":null,"WordCount":0,"ViewCount":0,"Priority":0,"ListZoneId":"","Tag":"","Note":"Test","TagPrimary":null,"Price":0,"DisplayStyle":0,"DisplayPosition":0,"DisplayInSlide":0,"AvatarCustom":"","OriginalId":0,"NewsType":0,"IsOnHome":"true","Url":"/du-an/tong-quan-du-an-cao-toc-van-phong-nha-trang-192230822023302021.htm","OriginalUrl":null,"NoteRoyalties":"","TagItem":"","NewsCategory":0,"InitSapo":"","TemplateName":"","TemplateConfig":"[]","IsPr":false,"PrPosition":0,"AdStore":false,"AdStoreUrl":null,"PrBookingNumber":null,"IsBreakingNews":false,"IsOnMobile":false,"PegaBreakingNews":0,"InterviewId":0,"TagSubTitleId":0,"ZoneName":"Giao thông","QuickNewsVietId":"0","CmsAccountVietId":"0","PenName":null,"IsActivePenName":false,"IsShowPenNameCTV":false,"ContentFooterType":0,"LocationType":0,"ExpiredDate":"0001-01-01T00:00:00Z","SourceURL":"","BonusPrice":0,"ShortTitle":"","ParentNewsId":"0","ApprovedBy":"nam.phamba","ApprovedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","ReturnedBy":"nam.phamba","SentBy":null,"ErrorCheckedBy":null,"ErrorCheckedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","SensitiveCheckedBy":null,"SensitiveCheckedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","LastModifiedDateBySource":"0001-01-01T00:00:00Z","IsProd":false,"IsBot":0,"IsEdit":0,"IsEditDistributionDate":0,"ListOldId":null,"BrandIds":null,"GroupId":-1,"PageNumber":0,"EditedExpertiseBy":null,"EditedDepartmentBy":null,"ListAuthorId":"","IsRoyalties":0,"BrandContent":0,"Sticker":0,"ExpertId":0,"TopicId":0,"CurrentTopic":0,"CurrentThread":0,"is_show_avatar":false,"MetaTitle":"","FbShareTitle":"","IsAMP":"1","ListTopicId":"","ListThreadId":"","NewsRelationIdList":"","pathLandingPage":"du-an","ExtensionInfo":"[{\"NewsId\":\"192230822023302021\",\"Type\":1,\"SiteId\":0,\"Value\":\"0\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822023302021\",\"Type\":27,\"SiteId\":0,\"Value\":\"1\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822023302021\",\"Type\":61,\"SiteId\":0,\"Value\":34,\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822023302021\",\"Type\":75,\"SiteId\":0,\"Value\":\"1\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822023302021\",\"Type\":92,\"SiteId\":0,\"Value\":\"{\\\"id\\\":\\\"240771630947631104\\\",\\\"path\\\":\\\"du-an\\\"}\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822023302021\",\"Type\":118,\"SiteId\":0,\"Value\":\"1\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822023302021\",\"Type\":119,\"SiteId\":0,\"Value\":\"1\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822023302021\",\"Type\":2410,\"SiteId\":0,\"Value\":\"false\",\"NumericValue\":0},{\"NewsId\":\"192230822023302021\",\"Type\":14001,\"SiteId\":0,\"Value\":\"0\",\"NumericValue\":0}]","NewsExtension":[{"NewsId":"192230822023302021","Type":1,"SiteId":0,"Value":"0","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822023302021","Type":27,"SiteId":0,"Value":"1","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822023302021","Type":61,"SiteId":0,"Value":34,"NumericValue":0},{"NewsId":"192230822023302021","Type":75,"SiteId":0,"Value":"1","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822023302021","Type":92,"SiteId":0,"Value":"{\"id\":\"240771630947631104\",\"path\":\"du-an\"}","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822023302021","Type":118,"SiteId":0,"Value":"1","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822023302021","Type":119,"SiteId":0,"Value":"1","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822023302021","Type":2410,"SiteId":0,"Value":"false","NumericValue":0},{"NewsId":"192230822023302021","Type":14001,"SiteId":0,"Value":"0","NumericValue":0}]}