Đây cũng là địa danh đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
Đây cũng là địa danh đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
Hàn Ly (Theo handluggageonly)