Ghé thăm Bát Quái Điền cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Cánh đồng này bao gồm 8 mảnh đất, mỗi mảnh đất được sử dụng để trồng một loại ngũ cốc hoặc một loại rau khác nhau. 
Ghé thăm Bát Quái Điền cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Cánh đồng này bao gồm 8 mảnh đất, mỗi mảnh đất được sử dụng để trồng một loại ngũ cốc hoặc một loại rau khác nhau. 
Hàn Ly (Theo handluggageonly)