Đây còn là một trong những nơi có tầm nhìn đẹp nhất ra thành phố và Hồ Tây.
Đây còn là một trong những nơi có tầm nhìn đẹp nhất ra thành phố và Hồ Tây.
Hàn Ly (Theo handluggageonly)