Những cây cầu cũ trong thành phố rất được yêu thích nhưng cây cầu nổi tiếng nhất là cầu Vòm vì đây là cây cầu đi bộ cao nhất.
Những cây cầu cũ trong thành phố rất được yêu thích nhưng cây cầu nổi tiếng nhất là cầu Vòm vì đây là cây cầu đi bộ cao nhất.
Hàn Ly (Theo handluggageonly)