Khám phá đồn điền trà: Trà xanh là một phần quan trọng của Trung Quốc, nhất là ở Hàng Châu, vì vậy bạn nên đến thăm một đồn điền trà ở đây để được thưởng thức những tách trà thơm ngon nhất.
Khám phá đồn điền trà: Trà xanh là một phần quan trọng của Trung Quốc, nhất là ở Hàng Châu, vì vậy bạn nên đến thăm một đồn điền trà ở đây để được thưởng thức những tách trà thơm ngon nhất.
Hàn Ly (Theo handluggageonly)