Ngoài ra ở đây bạn còn được chiêm ngưỡng quanh cảnh thật lung linh, hữu tình cùng những món ngon, đây là một trong những điều tuyệt vời nhất nên làm ở Hàng Châu.
Ngoài ra ở đây bạn còn được chiêm ngưỡng quanh cảnh thật lung linh, hữu tình cùng những món ngon, đây là một trong những điều tuyệt vời nhất nên làm ở Hàng Châu.
Hàn Ly (Theo handluggageonly)