Nhà thờ Con Gà - Indonesia: Công trình kiến ​​trúc đã bị bỏ hoang này được người dân địa phương biết đến với cái tên Geraja Ayam - nghĩa là Nhà thờ Con Gà.
Nhà thờ Con Gà - Indonesia: Công trình kiến ​​trúc đã bị bỏ hoang này được người dân địa phương biết đến với cái tên Geraja Ayam - nghĩa là Nhà thờ Con Gà.
Hàn Ly (Theo unusualplaces)