Đêm nay (28/1) và rạng sáng mai (29/1), chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 sẽ được tổ chức tại Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy thuộc xã Kim Thái, kéo dài đến xã Trung Thành và thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Đêm nay (28/1) và rạng sáng mai (29/1), chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 sẽ được tổ chức tại Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy thuộc xã Kim Thái, kéo dài đến xã Trung Thành và thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Quốc Phương,Trần Kim