Dự kiến 12-14 Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia Quốc hội khóa mới

22/02/2021 17:07

Tại phiên họp 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về nội dung điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Dự kiến 12-14 Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia Quốc hội khóa mới 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chiều nay (22/2), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về nội dung chương trình tại phiên họp thứ 53, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Đồng thời điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa (ĐBQH) XV và cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Ngay sau phần khai mạc, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp về nội dung điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo Nghị quyết số 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì tổng số ĐBQH khóa XV là 500 người.

Số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (41,4%). Theo đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau: 10 đại biểu cho các cơ quan Đảng, 3 người cho cơ quan Chủ tịch nước, 133 đại biểu cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, 15 đại biểu ở các cơ quan Chính phủ (gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an).

Trong lực lượng vũ trang, có 12 đại biểu quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu); 2 đại biểu công an. TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan có 1 đại biểu.

Riêng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có 29 đại biểu.

Số lượng ĐBQH ở địa phương là 293 đại biểu. Trong đó, cơ cấu định hướng gồm 220 đại biểu, gồm 63 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiêm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (bí thư hoặc phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND).

ĐBQH hoạt động chuyên trách là 67 người (với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An và Thanh Hóa, mỗi địa phương có 2 ĐBQH chuyên trách).

Ngoài ra, có 73 đại biểu nằm trong cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu, gồm đại diện các ngành: Khoa học - công nghệ, lao động, thương binh - xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên…

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu rõ trong cơ cấu ĐBQH khóa mới có 95 ủy viên Trung ương, trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Đại biểu là người ngoài Đảng từ 25-50 đại biểu (5%-10%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 người (10%); đại biểu tái cử khoảng 160 người (32%).

Đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết giao Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên bảo đảm bầu đủ số lượng 500 đại biểu, đáp ứng tiêu chuẩn ĐBQH.

Đồng thời, ĐBQH khóa mới cần có cơ cấu phù hợp, là người tiêu biểu đại diện các ngành, các giới và các tầng lớp nhân dân; không nên kết hợp nhiều cơ cấu đối với một đại biểu.

Cũng theo Nghị quyết, dự kiến phân bổ số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi tỉnh, TP trực thuộc Trung ương theo nguyên tắc: Mỗi tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có ít nhất là 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số ĐBQH dự kiến được bầu là 500 đại biểu.

Bên cạnh đó, bảo đảm mỗi tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có ít nhất là 6 đại biểu.

Phùng Đô