Bạn sẽ làm gì nếu chỉ có 24h ở Hà Nội?

Một ngày là không đủ để trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất của Hà Nội, nhưng khi bạn đi du lịch trong điều kiện thời gian và ngân sách hạn chế thì hành trình tuyệt vời này có thể giúp bạn có những ...