Dự thảo Nghị định 86 mới rút từ 51 xuống còn 3 điều kiện kinh doanh

25/08/2019 09:03

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 đã cắt bỏ từ 51 điều kiện kinh doanh xuống chỉ còn 3 điều kiện.

Dự thảo Nghị định 86 mới rút từ 51 xuống còn 3 điều kiện kinh doanh 1
Bộ GTVT loại bỏ 8 điều kiện kinh doanh không cần thiết và chuyển sang nội dung quản lý 36 điều kiện trong dự thảo Nghị định 86 vừa trình Chính phủ - Ảnh minh họa

Dự thảo lần thứ 10 Nghị định thay thế Nghị định 86/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô vừa được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ. Đáng lưu ý, Bộ GTVT cho biết đã loại bỏ khỏi Nghị định những điều kiện kinh doanh không cần thiết theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Cụ thể: Bộ GTVT cho biết, Nghị định số 86 hiện có tổng số 51 điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó, có 21 điều kiện chung, tuyến cố định 4 điều kiện, xe buýt 6 điều kiện, taxi 13 điều kiện, hợp đồng, du lịch 5 điều kiện, hàng hóa 2 điều kiện.

Sau khi rà soát, Bộ GTVT đã loại bỏ 8 điều kiện không còn phù hợp với thực tế và đưa ra khỏi dự thảo Nghị định, đồng thời chuyển sang nội dung quản lý 36 điều kiện. Hiện dự thảo Nghị định chỉ còn lại 3 điều kiện về quyền sở hữu và quyền sử dụng phương tiện; điều kiện về sức chứa xe của các loại hình kinh doanh.

“Dự thảo Nghị định cũng bổ sung một số nội dung nhằm phân định rõ đơn vị kinh doanh vận tải với đơn vị cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, thể hiện đúng bản chất kinh doanh vận tải trong xu thế ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, tạo sự minh bạch, tránh phát sinh đùn đẩy trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, với khách hàng trong hoạt động kinh doanh vận tải; đồng thời làm rõ hơn trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải, trách nhiệm của lái xe và quy định đối với phương tiện kinh doanh vận tải nhằm bảo đảm ATGT, an toàn cho hành khách”, Bộ GTVT cho biết.

Trần Duy