Đưa các nhà máy điện mới tham gia thị trường điện cạnh tranh

02/03/2015 09:34

Còn một số hạn chế Bộ Công thương và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục khắc phục thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo chủ đầu tư các nhà máy điện mới là đối tượng sẽ tham gia thị trường phát điện cạnh tranh sớm hoàn thiện các điều kiện tiên quyết, đồng bộ với giai đoạn chuẩn bị vận hành thương mại, để sớm đưa các nhà máy điện mới tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Sau hơn hai năm hoạt động chính thức, thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định mà Bộ Công thương và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, cụ thể: Tỷ lệ các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường vẫn còn chưa cao và tăng chậm, làm giảm tính cạnh tranh và minh bạch trong vận hành thị trường điện; Việc mở rộng đối tượng tham gia thị trường phát điện đối với các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu còn lúng túng; Chưa xác định được cơ chế cho các nhà máy điện đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT tham gia thị trường điện...

M.Tiến