"Đưa về làm dân trước khi làm cán bộ"

02/04/2016 08:02

Theo ĐB Tiến, một số trường hợp nên đưa về làm dân để sát dân, hiểu dân hơn trước khi làm cán bộ.

"Đưa về làm dân trước khi làm cán bộ"

 ĐB Vũ Công Tiến: "Đưa về làm dân trước khi làm cán bộ"

Cơ bản thống nhất với báo cáo của Chính phủ tại Quốc hội ngày 1/4, ĐB Vũ Công Tiến (Lâm Đồng) nói: 5 năm qua, tuy có nhiều khó khăn thách thức nhưng chúng ta đã đạt được những mục tiêu đề ra, kiềm chế được lạm phát, bảo đảm an ninh xã hội, đời sống của người dân được ổn định, thu nhập bình quân đầu người tăng… Về 9 hạn chế yếu kém mà báo cáo đã nêu, ĐB Tiến cho biết cử tri quan tâm nhiều đến những hạn chế yếu kém kéo dài, chậm được khắc phục, tiềm ẩn khó lường đến phát triển bền vững.

Góp ý cho báo cáo của Chính phủ, ông Tiến cho rằng cần có giải pháp tập trung xây dựng giữ gìn đạo đức xã hội mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, cán bộ trong bộ máy nhà nước. Đạo đức xã hội đang xuống cấp, lối sống thực dụng đang làm ảnh hưởng sâu rộng đến tình cảm, trách nhiệm. Đây là cái gốc của một xã hội phát triển bền vững, chúng ta cần đặc biệt quan tâm.

Một vấn đề khác, theo ông Tiến là việc  bộ máy hệ thống chính trị quá cồng kềnh, hàng năm ngốn hàng triệu tỉ đồng. “Từ trung ương đến địa phương đều thấy điều này, nhiều đại biểu quốc hội đã phát biểu. Ta làm điểm chỗ này chỗ kia, địa phương này địa phương kia, tốn kém ngân sách nhưng lại vẫn về như cũ, đâu lại vào đấy” – ĐB Tiến bức xúc.

Cho biết ông rất đồng tình với tỉnh Quảng Ninh đang có có lộ trình nhất thể hoá, nhập một số tổ chức đảng với nhà nước, nhằm tinh giản biên chế song ĐB Tiến cũng cho rằng một tỉnh một cấp làm chắc chắn sẽ không thành công. Vì hệ thống chính trị của ta phải đồng bộ từ trung ương đến địa phương. “Tôi mong trung ương đảng, quốc hội, chính phủ sớm nghiên cứu, chỉ đạo quyết liệt thực hiện” – ĐB Tiến nói và cho biết thêm: Chúng ta đã làm công tác luân chuyển cán bộ. Bên cạnh những mặt tích cực, dư luận cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề lắm. Cần có tổng kết, đánh giá đúng mức. "Có người cho rằng một số trường hợp nên đưa về làm dân để sát dân, gần dân, hiểu dân hơn trước khi làm cán bộ" - ĐB Tiến nói.