Dubai phát hành thẻ đăng ký xe điện tử

25/12/2017 13:30

Dubai phát hành thẻ đăng ký xe điện tử, dự định sẽ sớm phát hành.

Dubai phát hành thẻ đăng ký xe điện tử 1

Đăng ký phương tiện trọn đời qua mạng

Trong một thông báo, Cơ quan Giao thông và Đường bộ Dubai (RTA) cho biết: Quá trình này sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 1.

Bước đi này là một phần trong nỗ lực điện tử hóa dịch vụ công của RTA thuộc Sáng kiến Thành phố thông minh của Dubai.

Bước đầu, dịch vụ này sẽ được áp dụng với các tổ chức Chính phủ, văn phòng cho thuê và taxi. Giai đoạn thứ hai là đưa dịch vụ này tới các công ty tư nhân.

Giai đoạn thứ ba dự kiến khởi động vào tháng 9/2018, cung cấp dịch vụ này tới từng cá nhân.

Giám đốc điều hành Cơ quan Cấp bằng lái tại RTA cho biết: “Thẻ đăng ký phương tiện điện tử mới sẽ làm hài lòng khách hàng vì giúp tiết kiệm thời gian và công sức của khách thông qua việc phát hành thẻ bằng phương pháp thông minh.

Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ bằng cách lắp đặt các ứng dụng RTA-DUBAI hoặc DUBAI DRIVE trên điện thoại”. 

Vân Trang