Đừng biến Thanh tra giao thông thành Cảnh sát giao thông

27/05/2014 09:52

Thanh tra giao thông vận tải phải tập trung vào thanh tra chuyên ngành, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Đừng biến thanh tra giao thông thành cảnh sát giao thông
Thanh tra GTVT và CSGT phối hợp kiểm tra tải trọng xe 

Đối với dự thảo quy định trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng Thanh tra giao thông, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Thanh tra Bộ cần rút kinh nghiệm trong việc xây dựng dự thảo vì đây là chủ trương lớn, nhạy cảm nhưng lãnh đạo Bộ không biết về việc trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng Thanh tra giao thông (súng bắn đạn cao su, hơi cay, áo giáp). Trong khi đó hàng tháng Bộ trưởng đều chủ trì cuộc họp về kiểm điểm tiến độ về xây dựng văn bản pháp luật, nhưng Bộ trưởng không hề được biết về trang bị súng bắn đạn cao su, hơi cay và áo giáp cho Thanh tra giao thông.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, việc trang bị công cụ hỗ trợ cho Thanh tra giao thông là cần thiết, nhưng ở mức độ như thế nào, đừng biến Thanh tra giao thông thành Cảnh sát giao thông. Ngay từ khi mới nhận nhiệm vụ tại Bộ GTVT tôi đã có chủ trương, việc gì mà Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông trùng lắp thì giao lại cho Cảnh sát giao thông vì họ có kỹ năng, bản lĩnh trong việc đấu tranh, trấn áp các đối tượng manh động và tội phạm. Thanh tra giao thông vận tải phải tập trung vào thanh tra chuyên ngành, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. 

Đừng biến thanh tra giao thông thành cảnh sát giao thông
Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra xe khách giường nằm tại Bến xe Nước ngầm

Bộ trưởng cũng yêu cầu Thanh tra Bộ cần rút lại điều này trong dự thảo Thông tư liên tịch Bộ GTVT và Công an quy định về trang bị, quản lý công cụ hỗ trợ của lực lượng thanh tra ngành GTVT và công khai xin lỗi người dân do chuẩn bị dự thảo chưa kỹ.

Được biết, Dự thảo thông tư này đang được Bộ GTVT lấy ý kiến nhân dân.

 

Khánh Hà