Dừng bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh vào chức danh Hiệu trưởng ĐH Luật

16/01/2016 19:00

Bộ Tư pháp quyết định tạm dừng việc bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh vào chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội.

Dừng bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh vào chức danh Hiệu trưởng ĐH Luật 1
TS Lê Đình Vinh.

Theo đó, Bộ Tư pháp cho biết sẽ tạm dừng bổ nhiệm luật sư Lê Đình Vinh vào chức danh hiệu trưởng của trường ĐH Luật cho đến khi đề án của Ban cán sự Đảng Chính phủ được ban hành.

Việc tổ chức thi tuyển được tiến hành vào các ngày 31/8/2015 và 1/9/2015 nằm trong Đề án Xây dựng Trường ĐH Luật Hà Nội thành Trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 4/04/2013 là đúng đắn và Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện.

Kết quả của kỳ thi ngày 1/9/2015, Bộ Tư pháp đã có Thông cáo báo chí về kết quả kỳ thi tuyển, được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, ông Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Vietthink đã trúng tuyển vào chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội.

Tuy nhiên, ngay sau ngày công bố kết quả thi tuyển Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, Thường trực Chính phủ nhận được “Đơn kính báo và khiếu nại” (nặc danh) và chỉ đạo Bộ Tư pháp xem xét, báo cáo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã nghiêm túc chỉ đạo xem xét nội dung nêu trong Đơn và ngày 8/10/2015 đã có Báo cáo số 197-BC/BCS gửi Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Tại cuộc họp ngày 22/12/2015, Thường trực Chính phủ đã nghe Bộ Tư pháp báo cáo, có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT và Văn phòng Chính phủ.

Tuy nhiên, do còn có cách hiểu khác nhau về tinh thần và nội dung dự thảo Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” của Ban Cán sự Đảng Chính phủ mà hiện nay Bộ Nội vụ đang tiếp tục hoàn thiện, ngày 6/1/2015, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã họp, có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, quyết định tạm dừng việc bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh, người đã trúng tuyển Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, cho đến khi Đề án của Ban Cán sự Đảng Chính phủ được ban hành sẽ xem xét tiếp.

Ngọc Ngà (Tổng hợp)