Đừng để mạng xã hội cuốn báo chí đi

21/06/2016 10:12

Không ít tờ báo điện tử ở Việt Nam tập trung cho tốc độ thông tin thay vì để phóng viên đi...

Cao Sơn