Dùng phần mềm tuyển sinh chống “chạy” trường trái tuyến

26/03/2015 07:00

Từ tháng 5/2015, Phòng GD&ĐT quận Hải Châu (Đà Nẵng) sẽ ứng dụng phần mềm trực tuyến để tuyển sinh trong năm học 2015-2016.

dùng phần mềm tuyển sinh chống “chạy” trường trái tuyến
 

Đây là quận đầu tiên trên địa bàn TP Đà Nẵng ứng dụng phần mềm này để phục vụ việc tuyển sinh lớp 1 và lớp 6.

Phần mềm tuyển sinh sẽ lưu giữ, cập nhật các thông tin điều tra phổ cập học sinh tại các phường trên địa bàn. Các thủ tục hồ sơ cần nộp, phụ huynh chỉ cần vào mạng là có thể thực hiện.

Nếu hồ sơ đúng, đủ như dữ liệu đã điều tra thì học sinh đó sẽ được học ở trường nào đúng tuyến tuyển sinh; nếu khác tuyến sẽ bị loại.Tất cả thông tin về tuyển sinh này sẽ được công khai. Trong trường hợp phát hiện có học sinh trái tuyến thì hiệu trưởng nhà trường sẽ chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT.

V.Anh